857

- ยางเรเดียลสำหรับ กะบะ, รถตู้ พาณิชย์
- ร่องยางที่ซิกแซกและลึก เพิ่มระยะการขับขี่ และแรงฉุด
- ร่องยางตรงกึ่งกลาง และร่องรีดน้ำพิเศษ ปรับปรุงการขับขี่ และเสียงรบกวน