ku25

ยาง High Performance Touring
- ยาง H-rated สำหรับทุกฤดูกาล
- แกนกลางหน้ายางที่กว้าง เพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่ที่ความเร็วสูง
- การออกแบบดอกยางแบบ directional ช่วยปรับปรุง traction
- ลายดอกยางที่ล้ำสมัย เหมาะกับภาพลักษณ์ของนักแต่งรถที่มีสไตล์