KU31

ยางระดับ Ultra High Performance เป็นยางแบบทิศทางเดียว สามารถแสดงสมรรถนะของยางใหม่ ทั้งบนถนนแห้งและเปียก แม้ยางจะสึกถึงครึ่งนึง ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก ผสมผสานความสามารถอย่างดี ระหว่าง การยึดเกาะถนน การควบคุม ความนุ่มนวลในการขับขี่ การสึกหรอที่น้อยพิเศษ และ ความสวยงามที่ดึงดูดสายตา