สปริงเอเพ็กซ์มาใหม่ สำหรับ MAZDA 2, Suzuki Swift

>
เบอร์ 100-9200 Mazda 2 โหลด 35 mm.

เบอร์ 140-2200 Suzuki Swift โหลด 30 mm.