เทคนิคง่ายๆ ช่วยเพิ่มอายุการใช้งาน “ยางรถยนต์”

โดยทั่วไปแล้ว ยางรถยนต์ จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 20,000 กิโลขึ้นไป แต่จะมากหรือน้อยกว่านี้ ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของรถแต่ละประเภท และการขับขี่ของแต่ละบุคคล แต่เราสามารถที่จะ เพิ่มอายุ การใช้งาน ของ ยางรถยนต์ ให้ได้มากขึ้น ด้วยเทคนิคง่ายๆ ดังนี้ครับ

    • ตรวจเช็คลมยาง อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง การเติมลมยางก็ควรเติมให้ได้ตามค่าแรงดันที่กำหนด เพราะถ้าหากเติมลมยางน้อยกว่าค่าที่กำหนด จะทำให้อายุการใช้งานของยางรถยนต์สั้นลง และทำให้มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิม ในทางกลับกัน ถ้าเติมลมยางมากกว่าค่าแรงดันที่กำหนด อาจทำให้การเกาะพื้นผิวถนนได้ไม่ดีเท่าที่ควร
    • สลับ ยางรถยนต์ ควรสลับในทุกๆ 10,000 – 12,000 กม. หรือทุก 6 เดือน การสลับยางรถยนต์นั้นถือเป็นการยืดอายุการใช้งานให้กับยางรถยนต์ได้เช่นกัน เพราะจะทำให้มีการสึกของยางเท่ากัน และดีต่อการบังคับและควบคุมรถอีกด้วย
    • ตั้งศูนย์ คือการปรับหน้าล้อยางให้มีการสัมผัสกับพื้นผิวถนนและมีความสึกของหน้ายางเท่าๆกัน สร้างความสมดุลให้กับรถในระหว่างขับขี่ เช่นรถยังจะวิ่งตรง แม้ว่าเราจะปล่อยมือจากพวงมาลัย

  • ถ่วงล้อ คือการเพิ่มความสมดุลให้กับล้อในแต่ละล้อ ด้วยการเพิ่มน้ำหนักเข้าไปในทุกล้อ และเมื่อล้อมีความสมดุลแล้ว การสึกของดอกยางก็จะมีเท่าๆกัน แถมยังจะเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการเกาะถนนให้กับ ยางรถยนต์ อีกด้วย
  • เช็คดอกยาง ดอกยางก็สามารถบอกถึงแรงดันของลมยางได้เช่นกัน เช่นถ้าดอกยางด้านนอกสึก นั่นก็แสดงว่าลมยางอ่อนเกินไปหรือยางอาจจะเกิดการรั่วซึม แต่ถ้าดอกยางตรงกลางสึก นั่นก็แสดงว่าลมยางมีมากเกินไป ในส่วนนี้อันตรายมาก เพราะยางอาจจะระเบิดได้ถ้าหากในกรณีที่มีการขับด้วยระยะเวลานาน
  • Run In ยางใหม่ ถ้าหากเปลี่ยนยางมาใหม่ ในช่วง 100 – 200 กม. แรก ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน 100 กม. ต่อ ชม. เพราะในช่วง 100 – 200 กม. แรก นั้นโครงสร้างของหน้ายางและแก้มยางยังไม่เข้าที่ จึงต้องให้เวลาหน้ายางปรับสภาพให้เข้าที่และรับกับศูนย์ล้อก่อนเข้าสู่การใช้งานจริง

#tipความรู้เรื่องรถ by KPS ACCESORIES

……………………………………………………………………..