Formular Drift 17-18 กค. 53

>

เค พี เอส ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่ง Formula drift 2010 สนาม wonder world ramintra 10km

พร้อมทั้งออกบู๊ตสินค้า ของบริษัท อาทิ ล้อแม็กเอเพ็กซ์, สปริงเอเพ็กซ์, ล้อแม็กดาวน์นิ่ง และ ล้อแม็กซุัมโบ้